2022. július 4. hétfő
Ulrik, Babett
A Nap kel 04:56-kor,
nyugszik 20:54-kor.

Meghívó Tállya Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére

NAK

Meghívó

Tállya Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. O) 10. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására tisztújítás esetén a Kamara megyei elnöke is jogosult.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Tállya Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére.

Érintett település(ek): Tállya

A települési agrárgazdasági bizottság tagjának minősülnek a településen lakóhellyel, székhellyel, átjelentkezés esetén telephellyel rendelkező kamarai tagok (további információt a www.nak.huoldalon talál).

 

AZ ÜLÉS IDŐPONTJA:

2018.03.29. 13.00óra

 

AZ ÜLÉS HELYSZÍNE:

Vincellérház,

3907 Tállya Bocskai út 9

 

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

  1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
  2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak megválasztásáról.
  3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Miskolc, 2018. március 20.

Taskó József
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kerekdomb Fesztivál lakossági fórum

kerekdomb header

MEGHÍVÓ

Kedves tállyai Lakosok!

Tisztelettel invitáljuk Önöket a soron következő fórumra a Kerekdomb Fesztivál nevében, amelynek keretében a 2018. évi rendezvényhez kötődő beszélgetést kívánunk tartani a Művészetek Völgye Kft. fesztivál szervezéséért közvetlenül felelős ügyvezetőinek jelenlétében.

A megbeszélés helye és ideje:

Tállya, Vincellér Ház

2018. március 26. (hétfő) 18:00

 

Legyünk ott minél többen, együtt készülve az idei fesztiválra, annak érdekében, hogy a rendezvény minél olajozottabban mehessen végbe, a szervezők, együttműködők és Tállya lakosainak közös megelégedésére.

 

A személyes találkozás reményében:

Oszkó-Jakab Natália

Általános igazgató
tel: +36-30-2805605

e-mail: jakab.natalia@muveszetekvolgye.hu

Casino Bonus at bet365 uk