2022. augusztus 18. csütörtök
Ilona, Ilka
A Nap kel 05:49-kor,
nyugszik 20:00-kor.

Településképi arculati kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

T o k a j – H e g y a l j a világörökségi területén

T á l l y a

Az építészet és építésügy reformja új szemlélettel, a lakóközösségek bevonásával szeretné elérni, hogy régi és új épületeink harmonikusan illeszkedjenek a világörökségi történelmi tájba. 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze ehhez a Településképi Arculati Kézikönyv, amely minden magyarországi településen elkészül 2017-ben.

A Kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, majd egyfajta építészeti útmutatóként a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokat tesz. Olyan képes összeállítást szeretnénk az épített és a természeti környezetről, ami a közösség büszkeségeit, az igazán szerethető oldalát mutatja be.

SZERETÜNK ITT ÉLNI...

A Kézikönyv hosszú távon jelentősen befolyásolja a település életét, ezért kérjük a lakosság, a helyi szervezetek, lokálpatrióták részvételét a készítésében. Várjuk fényképeiket és az itt élők számára mindazon fontos, kedves helyi értékek megnevezését, amik a településképet pozitívan befolyásolják.

Adatgyűjtés e-mail címe: titkarsag@tallya.hu

Adatgyűjtés posta címe: 3907 Tállya, Rákóczi u. 34. Polgármesteri Hivatal

Amiről a képek szóljanak: építészeti értékek, utcaképek, fasorok, terek, szobrok, kerítések, előkertek, tornácok, kémények, ajtók, ablakok, vasalatok, kútházak, a homlokzat díszítései és részletképzései, mindezek szép példái.

Jó minőségű kamerával és lehetőleg napos időben készített, nagy felbontású digitális fényképeket várunk a település teljes területéről. Minden képhez adjuk meg a készítőjének a nevét és a fényképezés időpontját, mert a kiválogatott, a Kézikönyvbe bekerülő képek szerzőinek nevét a kiadványban feltűntetjük.

Továbbá várunk archív fotókat, képeslapokat, illetve ezekről készült, használható digitális reprodukciókat is.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK…

A lakossági fórumokon történt egyeztetés után véglegesen összeállított Kézikönyvet a település képviselőtestülete fogadja el, majd teszi közzé (letölthető módon) a honlapján.

A Kézikönyv tartalma évről-évre átvizsgálásra kerül, hogy naprakész legyen, így kövesse és segítse a szándékunk szerint kedvező településképi megújulást.

Casino Bonus at bet365 uk