2022. augusztus 18. csütörtök
Ilona, Ilka
A Nap kel 05:49-kor,
nyugszik 20:00-kor.

Lakossági fórum

F e l h í v á s

Településképi Arculati Kézikönyva települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze,ezzel hosszú távon jelentősen befolyásolja a település életét. Fontos, hogy készítésébe bekapcsolódjon a lakosság, a helyi civil szervezetek, lokálpatrióták, így érdemi módon beleszólhassanak lakóhelyük jövőjének alakításába.

2017. szeptember 5-én, kedden este 18 órától a Polgármesteri Hivatalban

Lakossági Fórumot

tartunk Tállya Településképi Arculati Kézikönyvéről.

A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, illetve településképi jellemzők összegyűjtése már elkezdődött a titkarsag@tallya.hu elektronikus és a Polgármesteri Hivatal postai címén, az addig beérkezett képanyagot fogjuk átbeszélni, megvitatni. 

A helyi lakosok észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban – papíralapon vagy elektronikusan – tehetik meg.

Tállya, 2017. 08. 15.

                                                                                                                                             Osika József sk.

                                                                                                                                             Polgármester

Casino Bonus at bet365 uk