2022. augusztus 18. csütörtök
Ilona, Ilka
A Nap kel 05:49-kor,
nyugszik 20:00-kor.

Munkaközi tájékoztató

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ

a településképi arculati kézikönyv (TAK)

és településképi rendelet készítéséről

Tájékoztatom Tállya község lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit (a továbbiakban: partnerek), hogy Tállya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak eleget téve, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít, mellyel kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak.

A településképi arculati kézikönyvről (TAK) és településképi rendeletről szóló előzetes lakossági tájékoztatás hirdetmény, szórólap, lakossági fórum és honlapon történő megjelentetés formájában már 2017. augusztus és szeptember hónapban megtörtént.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet tervezet munkaközi anyaga elkészült, melyek elérhetők elektronikusan a www.tallya.hu főoldalról, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban (3907 Tállya, Rákóczi u. 34.) ügyfélfogadási időben.

A munkaközi anyagok ismertetésére lakossági fórum keretében is sor kerül, amely 2017. december 21. napján (csütörtök) 16.00 órai kezdettel kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatalban.

A munkaközi anyaggal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a lakossági fórumon szóban, illetve 2017. december 29. napjáig írásban is megtehetik az alábbi postacímre vagy email címre.

Postacím: Tállyai Közös Önkormányzati Hivatal 3907 Tállya, Rákóczi u. 34.

email: titkarsag@tallya.hu

 

Tállya, 2017. december 12.

                                                                                     Osika József sk.

                                                                                     Polgármester

Casino Bonus at bet365 uk